Apronex zajišťuje kompletní servis přípravy rekombinantních proteinů, který zahrnuje klonování, expresi v prokaryotických i eukaryotických expresních systémech, purifikaci a nezbytnou charakterizaci rekombinantního a dále navazující imunizaci a produkci polyklonálních protilátek.

  • Dodací podmínky niže uvedených služeb: Dodací lhůta závisí na typu zadání. Po přijetí objednávky zákazník obdrží nejprve cenovou nabídku a předpokládanou dodací lhůtu (podle typu a náročnosti dané činnosti od 1-2 týdnů až po 2-3 měsíce)

 

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti klonovacích technik. Dle přání zákazníka připravíme kompletní klonovací strategii DNA úseků od návrhu primerů či genové syntézy až po zaklonování do vhodného plazmidového expresního vektoru pro produkci požadovaného rekombinantního proteinu v bakteriálním či recentně zavedeném hmyzím expresním systému. Pro optimalizaci purifikace rekombinantního protein expresní vektory obsahují N- či C-terminální značky (His6 či Strep tag).

  • Příprava vhodných expresních vektorů (viz výše).
  • Testování exprese rekombinantního proteinu a optimalizace jeho produkce.
  • Analytická izolace rekombinantního protein a její optimalizace.
  • Vlastní exprese a purifikace rekombinantního protein v požadované kvantitě a kvalitě.
  • Případné odstranění endotoxinů (LPS) z purifikovaného proteinu či značení rekombinantního proteinu fluorescenčními sondami, biotinem nebo enzymy.
  • Značení proteinů fluorescenčními sondami, biotinem nebo enzymy

Pomocí LAL (limulus amebocyte lysate) testu můžeme kvantifikovat velmi nízké koncentrace endotoxinů/lipopolysacharidů ve vodných roztocích obsahující nízkomolekulární nebo vysokomolekulární látky (proteiny, peptidy, protilátky nebo plasmidovou DNA).
Podle přání zákazníka take nabízíme možnost účinného odstranění endotoxinů (LPS) z roztoků obsahujících nízkomolekulární nebo vysokomolekulární látky (proteiny, peptidy, protilátky nebo plasmidovou DNA). Běžné purifikační metody proteinů (např. ultrafiltrace, iontovýměnná chromatografie apod.) nejsou pro odstranění endotoxinů obvykle dostatečné.

Apronex poskytuje komplexní služby od přípravy rekombinantního či konjugovaného (KLH) peptidového antigen, přes zajištění imunizace králíků a testování polyklonálních protilátek až po jejich afinitní purifikaci a počáteční charakterizaci.

Apronex nabízí značení rekombinantních proteinů a protilátek fluorescenčními tagy (např. FITC, Dyomics dyes a další) a take biotinem.