Apronex nabízí zakázkovou přípravu monoklonálních protilátek proti peptidům, proteinům a jejich modifikacím. Služba je rozdělena do dvou fází a doba trvání se liší, závisí na povaze antigenu a zvoleném imunizačním schématu.

Fáze I: imunizace, krevní test a fúze

 • Počáteční konzultace: výběr antigenu, návrh imunizační strategie.
 • Imunizace myší
 • Screening sér metodou ELISA a / nebo WB.
 • Poslání dat zákazníkovi elektronickou poštou kvůli zhodnocení a zpětné vazbě.
 • Fúze za použití myši s nejvyšším titrem specifické protilátky.

Fáze II: Screening a expanze klonů

 • Klonování a screening metodou ELISA
 • Screening ELISA positivních sér metodou WB.
 • Data a tkáňové supernatanty budou zaslány zákazníkovi pro testování.Zákazník si může vybrat až 5 klonů.
 • Izotypizace

Požadavky na antigen: 0.5 – 4 mg

 • vysoká čistota proteinu
  DODACÍ PODMÍNKY:

  Doba trvání produkce monoklonálních protilátek se liší v závislosti na povaze antigenu a zvoleném imunizačním schématu.

Apronex nabízí králičí a myší modely pro přípravu polyklonálních protilátek proti peptidům, proteinům a jejich modifikacím. Služba je zhotovena za přibližně 4 měsíce (doba trvání se může lišit, což závisí na povaze antigenu a zvoleném imunizačním schématu).

 • Služba produkce polyklonálních protilátek zahrnuje:
 • Počáteční konzultace: výběr antigenu, návrh imunizační strategie
 • Imunizace králiků / myší
 • Screening sér metodou ELISA a / nebo WB
 • Poslání dat zákazníkovi elektronickou poštou kvůli zhodnocení a zpětné vazbě
 • V případe zájmu mohou být séra purifikovány a určen izotyp protilátky

Požadavky na antigen: 0.5 – 4 mg

 • vysoká čistota proteinu

DODACÍ PODMÍNKY:Produkce polyklonálních protilátek trvá přibližně 4 měsíce, přičemž doba trvání se může lišit v závislosti na povaze antigenu a zvoleném imunizačním schématu.

Apronex zajišťuje několik způsobů purifikace protilátek dle jejich isotypu

 • Protein A
 • Protein G
 • Melon
 • Srážecí metody

Apronex zajišťuje službu konjugace protilátek značkami:

 • křenová peroxidáza
 • alkalická fosfatáza
 • phycoerythrin, FITC, Dy547, Dy647 a jiné fluorescentní značky
 • biotin
 • steptavidin
 • avidin
 • a jiné dle konkrétních požadavků zákazníka

A) Metodou Western blot

Proces testování specificity protilátky je v každém kroku optimalizován. Dle požadavků mohou být vypracovány širší studie. Tyto studie zahrnují charakterizaci interakce antigen-protilátka v závislosti na hodnotě pH, přítomnosti detergentů, denaturaci, teplotě a také optimalizaci podmínek transferu.
B) Metodou průtokové cytometrie

Testování specificity protilátky metodou průtokové cytometrie na dodaných nebo na našich buňkách provádí naše laboratoř na průtokovém cytometru GuavaÒEasyCyteÔ Plus.

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) je jednou z nejpoužívanějších imunologických metod pro detekci a testování protilátek nebo antigenů.  Naše laboratoř poskytuje v této oblasti následující služby:

 1. Přímá ELISA: Vývoj metody přímá ELISA zahrnuje výběr detekční protilátky, optimalizaci vazby a detekčních podmínek, určení sensitivity testu a určení lineárního rozpětí metody v závislosti na zvoleném standardu.
 2. Sendvičová ELISA: Vývoj metody sendvičová ELISA zahrnuje výběr sendvičovného páru protilátek, optimalizaci vazby a detekčních podmínek, určení sensitivity testu a určení lineárního rozpětí metody v závislosti na zvoleném standardu.