• DNA lze izolovat z čerstvých nebo zmražených prokaryotických buněk či tkání. V případě izolace plasmidů je nejprve dodaný plasmid transformován do bakterií E. coli, namnožen v bakteriální kultuře a izolován.
 • Dodací podmínky: Výsledky jsou obvykle k dispozici do třech týdnů od obdržení objednávky. Plasmidy jsou dodávány ve formě roztoku v dH2O s informacemi o koncentraci DNA a čistotě.
 • Provádíme PCR amplifikace a izolace požadovaného úseku plasmidové DNA včetně návrhu primerů a optimalizace podmínek PCR.
 • Dodací podmínky: Výsledky jsou obvykle k dispozici do 2 týdnů od obdržení objednávky.
 • Návrh primerů včetně predikce jejich vlastností (Tm, obsah GC bazí, sekundární struktura) a zajištění jejich syntézy v různých objemech a čistotě.
 • Dodací podmínky: Výsledky jsou obvykle k dispozici do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky.
 • Příprava syntetických genů velikosti od 30 do 5000 bp. Lze optimalizovat kodony pro vybraného hostitele dle požadavků. Syntetický gen bude zaklonován do klonovacího vektoru a dodán v definovaném množství v lyofilizovaném stavu.
 • Dodací podmínky: 4 týdny.
 • Klonování do expresních / klonovacích vektorů podle požadované specifikace zákazníka. Provádíme jednoduché klonování, např. překlonování genu z plazmidu do plazmidu, až složitější klonování vyžadující více kroků. Klonujeme do vektorů pro následnou expresi v prokaryotických nebo eukaryotických buňkách (buňky E.coli, savčí buňky, kvasinkové buňky).
 • Dodací podmínky: Dodací lhůta závisí na typu zadání. Po přijetí objednávky zákazník obdrží nejprve cenovou nabídku a předpokládanou dodací lhůtu.
 • Sekvenace DNA. Zprostředkujeme sekvenaci plasmidové DNA a nebo PCR produktů.
 • Dodací podmínky: Obvyklá doba dodání výsledků 1 týden
 • Komplexní servis klonování v sobě zahrnuje návrh primerů, nebo zajištění syntetického genu, PCR, ligaci do požadovaného plasmidu, transformaci do kompetentních buněk, následnou izolaci DNA z buněk a sekvenaci vybraných správných klonů. Purifikovaná plasmidová DNA nebo vpichová kultura kmene nesoucího plasmid bude doručena spolu se záznamem o sekvenační a restrikční analýze DNA.
 • Dodací podmínky: Dodací lhůta závisí na typu zadání. Po přijetí objednávky zákazník obdrží nejprve cenovou nabídku a předběžnou dodací lhůtu.