1. Diagnostické antigeny – lidské viry
 2. Enzymaticky aktivní proteiny
 3. Lidské cytokiny
 4. Lidské proteiny
 5. Myší cytokiny
  • mouse Enhanced Trail – Cat. No. P033
  • mouse Trail – Cat. No. P034
  • mouse FOX P3 – Cat. No. P049
 6. Reporterové proteiny
  • GST – Cat. No. P011
  • EGFP – Cat. No. P029
  • MalE – Cat. No. P054
  • Dendra 2 – Cat. No. P062
  • RFP – Cat. No. P063
  • Cherry – Cat. No. P086
  • Plum – Cat. No. P087
 7. Značené proteiny