Tuzemské

  • VIDIA spol. s r.o., Vestec
  • EXBIO Praha a.s., Vestec
  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha
  • Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Vestec
  • Přírodovědecká fakulta UK, Praha

 

Zahraniční

  • KU Leuven, Leuven, Belgie
  • Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Oslo, Norsko
  • AmatsiQBiologicals NV, Zwijnaarde, Belgie
  • BIOAXXESS Ltd., Tewkesbury, Velká Británie