2008-2009 Odborné vedení diplomové práce

Student: Bc. Martina Čapková
Univerzita Pardubice, Katedra biologických a biochemických věd

Vedoucí diplomové práce: Ing. Marcela Šimšová, Ph.D.

Téma diplomové práce: Studium mambránové lokalizace konservovaného hypotetického lipoproteinu bakterie Francisella tularensis s využitím molekulárně-biologických metod