Pracovní tým

Jednatelé:
RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Ing. Petra Sedláčková, PhD.

Vedoucí výzkumu a vývoje:
Ing. Petra Sedláčková, PhD.

Výzkumný pracovní tým:
Ing. Hana Pelcová
Mgr. Hana Toupalová, PhD.
Ing. Petra Záhorová