1. Rewiring the Streptomyces cell factory for cost-effective production of biomolecules (613877, STREPSYNTH, EC – FP7, 2013-2018), spoluřešitel
 2. Alergeny pro diagnostiku alergií pomocí funkčních testů (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001057, OP PIK, MPO ČR, 2016-2019), spoluřešitel
 1. Centrum molekulární a buněčné imunologie. (1M05CZ, MŠMT ČR, 2005-2011), spoluřešitel
 2. Kompletní analýza chromatinové struktury genomu pro diagnostiku a terapii rakoviny. (2B06077, MŠMT ČR, 2006-2011), spoluřešitel
 3. Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění. (2B06155, MŠMT ČR, 2006-2011), spoluřešitel
 4. Nové cílové geny pro diagnostiku a terapii dětských leukemií se zaměřením na adaptorové molekuly signálních drah. (2B06064, MŠMT ČR, 2006-2011), spoluřešitel
 5. Identifikace a izolace nových sekundárních metabolitů aktinomycet s protizánětlivými a anti-apoptickými účinky (2B06154, MŠMT ČR, 2006-2011), spoluřešitel
 6. Nanotechnologie pro společnost: Studium interakcí biologických makromolekul a nanovrstev se zaměřením na výzkum polymerních mikrofluidních biosenzorů a terapeutických nanočástic (KAN208240651, AV ČR, 2006 – 2010) , spoluřešitel
 7. Nanotechnologie pro společnost: Použití ultrazvuku v nanomedicíně (KAN200520703, AV ČR, 2007-2011), spoluřešitel
 8. Molekulární diagnostika bakteriálních pathogenů. (FR-TI1/292, MPO ČR, 2009-2013), řešitel
 9. Development of an integrated biorefinery for processing chitin rich biowaste to specialty and fine chemicals (289284 CHIBIO, EC – FP6, 2011-2014), spoluřešitel
 10. Nové materiály a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní diagnostiku ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinách (TA03010625 – TA ČR, 2013-2015), spoluřešitel
 11. Příprava dvou rekombinantních proteinů v hmyzích S2 buňkách (SIV 2016, účelová spolupráce BTÚ AV ČR s Apronex s.r.o., Středočeské inovační centrum, 2016)