Apronex s.r.o.

Hlavní činnosti společnosti

  • Produkce rekombinantních proteinů v prokaryotických a eukarytotických expresních systémech.
  • Produkce a purifikace králičích polyklonálních protilátek.
  • Značení peptidů, proteinů či protilátek, odstranění endotoxinů.
  • Zákaznický servis – od přípravy expresních vektorů až po předání purifikovaných protein či polyklonálních protilátek.
  • Spolupráce s tuzemskými i zahraničními akademickými institucemi a komerčními subjekty na vědecko-výzkumných projektech.