Vítejte na stránkách firmy Apronex

Společnost Apronex s.r.o. je soukromá česká firma založená v roce 2003. Firma se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti molekulárního klonování, produkce rekombinantních proteinů a přípravy monoklonálních i polyklonálních protilátek. Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí jsou laboratoře firmy Apronex oprávněné rovněž nakládat s geneticky modifikovanými organismy.

Hlavní oblasti zaměření společnosti

Molekulárně - biologický servis - izolace plazmidové DNA z buněk, návrh primerů, PCR amplifikace jedno i vícekrokové klonování do plazmidového/expresního vektoru, použití syntetických genů, sekvenace DNA

Produkce rekombinantních proteinů v prokaryotických či eukarytotických expresních systémech zahrnující testování exprese rekombinantního proteinu, exprese rekombinantních proteinů ve větších objemech, experimentální nastavení podmínek izolace a purifikace proteinu, testování stability proteinu, testování podmínek re-foldingu proteinu, odstranění endotoxinů (LPS) ze vzorku proteinu

Produkce a purifikace monoklonálních a polyklonálních protilátek v myších a králičích modelech a testování jejich specifity

Značení peptidů, proteinů či protilátek

Na přání zákazníka lze navrhnout celý proces od klonování požadovaného genu, přes expresi a purifikaci proteinu, imunizaci tímto antigenem až po                                                                                       získání purifikovaných moniklonálních a nebo polyklonálních protilátek

Všechna práva vyhrazena Apronex